SM DEAL

Banner Podlahy
Banner výprodej podlah
Banner Turbo Stripper

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

dle zákona č. 634/1992 Sb. 
Zákon o ochraně spotřebitele 
a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu zboží po dobu 24 měsíců od převzetí zboží, nejedná-li se o věc, jejíž použití je jinak časově omezeno. Časové omezení musí být uvedeno na obalu věci.
   
 2. Zakoupené zboží je možno reklamovat u prodávajícího, respektive v jeho provo­zovně, kde byla věc zakoupena.
   
 3. Pokud kupující u prodávajícího uplatní vady zboží v reklamační době, prodávající zboží převezme oproti potvrzení o tom, že byla věc reklamována. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30dnů, kdy o způsobu vyřízení reklamace v této lhůtě zákazníka vyrozumí.
   
 4. Nemá-li věc vlastnosti, které jsou prodejcem deklarovány, může kupující požado­vat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměře­né, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
   
 5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstra­nitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlou­vy odstoupit.
   
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměře­nou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
   
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   
 8. Případné spory ze smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím lze řešit prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto subjektem je česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, [email protected], www.coi.cz

 

 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm. a)

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

 

 

MM-SERVIS CZ s.r.o.
Nádražní 293
471 23 Zákupy

 

Objednávky/fakturace:
725 907 354

Technické poradenství:

774 618 067
778 777 585

e-mail: [email protected]

MM-SERVIS CZ s.r.o.
Poděbradská 540/26
190 00  Praha 9, Vysočany

 

Objednávky/fakturace:
731 682 444

Technické poradenství:

606 724 654
775 652 483

e-mail: [email protected]

MM-SERVIS CZ s.r.o.
Zátiší 83/627
362 63  Karlovy Vary - Dalovice

 

Objednávky/fakturace:
731 618 668

Technické poradenství:

734 412 446
775 652 483

e-mail: [email protected]

 

 

FACEBOOK:
MM-SERVIS CZ